logo    
      meny  
      meny  
  :: Prøysen      
  : Kurs i Prøysenviser
: Prøysen på Prøysen

 

Vi dansar Prøysen

alf_johanbrun.jpg 211x300

Alf Prøysen. Foto: Johan Brun,
Hedmarksmuseets fotoarkiv.
Folkedanslaget Sølja har i mange år utvida songdansrepertoaret med Prøysenviser. I tillegg til dei Prøysenvisene som alt finst i ulike dansebøker, sette laget sine medlemmar dansemåte til andre viser av Prøysen på eit songdansseminar med Geir Egil Larsen i 1994. Seinare har ein av instuktørane i laget, Ingrid Maurstad Tuko, med jamne mellomrom laga dansemåte til andre viser av Prøysen, og dei vert no dansa i Sølja og andre lag.

Då Folkekulturfestivalen vart lagt til Hamar, fann vi ut at det var rette høvet til å få spreidd og strukturert Prøysenvisene med dansemåte til andre lag. No er vi i full gang med eit prosjekt i regi av NU. Det går ut på å samle alle ”gamle” og ”nye” Prøysenviser med dansemåte i eitt og same hefte. Det vert eit hefte med om lag 25 viser.

Målet er at heftet skal ligge ferdig til Folkekulturfestivalen på Hamar. Der vert det dansekurs i dei ”nye” Prøysenvisene både på Hamar og Prøysenhuset (der vert det òg omvisning). Heftet vert då lagt til grunnlag for kursa, ”Vi dansar Prøysen”.

Meir informasjon om Prøysenaktivitetane:

Kurs

Prøysen på Prøysen


Siste nytt:

⇒ Festivalprogrammet i trykken
⇒ Bli med i festivalkoret!
⇒ No kan du melde deg på Folkekulturfestivalen!
⇒ Gå ikke glipp av nattkonserten!
⇒ Infofolderen til nedlasting